Wat is oefentherapie Cesar

Wat is oefentherapie Cesar?
Oefentherapie Cesar is de aangewezen therapie voor bewustwording van je eigen bewegingsgedrag en richt zich specifiek op houding en beweging. Het geeft inzicht in de klacht, de bewegingsmogelijkheden en de houding. De therapeut maakt u bewust van uw huidige houding, hoe u uw spieren gebruikt en geeft advies over de manier waarop u de klachten kunt controleren. Door Oefentherapie Cesar bent u in staat uw eigen lichaam (en de klacht) te beheersen. De patiënt heeft de hoofdrol.

Wanneer de oefentherapeut Cesar heeft geconstateerd dat het bewegingsgedrag mogelijk invloed heeft op het functioneren, zal er in samenspraak met de patiënt een behandelplan worden opgesteld. Waar precies het accent op komt te liggen binnen de therapie is afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt. Welke activiteiten in het dagelijks leven beïnvloed worden door de lichamelijke klachten zal voor ieder persoon immers verschillend zijn.

Een groot misverstand bij het veranderen van bewegingsgedrag, is dat het alleen gaat om wat langer rechtop zitten of rechtop lopen. De patiënt leert bij de oefentherapeut bepalen wat wel en niet goed is voor het lichaam. Er kan ook niet gesproken worden over een goede zithouding. Wat goed is, is afhankelijk van de lichamelijke mogelijkheden van de patiënt. Dit alles maakt dat oefentherapie Cesar een therapievorm is waarbij de patiënt actief en zelf verantwoordelijk is voor de voortgang. Alleen de patiënt zelf kan het bewegingsgedrag veranderen en is ook de enige maat voor succes van de therapie.

Oefentherapie Cesar: leer bewust bewegen.

Contact:

  • Canadalaan 10A 9728 EE Groningen

    Patricia: 06-36171558

    Marjan: 06-16720557

Stuur een e-mail:

  • ontvang e-mail kopie